Sklep internetowy, działający pod adresem sklep.audiocave.pl, prowadzony jest przez Audio Cave s.c., ul Głowackiego 56, 30-085 Kraków, NIP: 677-238-15-60, REGON: 123122742. Działalność zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki.

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Koniecznym warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej.

3. Wszystkie towary zawarte w ofercie są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i legalnie wprowadzone do obrotu.

4. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email i telefonicznie (+48) 798 846 655.

audiocave@audiocave.pl (w dni robocze, godziny 8-16). Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu i 24h na dobę.

5. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony sklep.audiocave.pl

6. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie w formularzu swoich danych osobowych (imię, nazwisko, mail, telefon, adres zamieszkania) ? po przyjęciu zamówienia sprzedawca może dokonać jego potwierdzenia drogą telefoniczną lub/i poprzez e-mail. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu, a obsługa sklepu niezwłocznie przystępuje do jego realizacji.

7. Stosownie do art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, dane Klienta wpisane w formularzu osobowym zostają wprowadzone do bazy danych sklep.audiocave.pl. Administratorem tych danych jest Audio Cave s.c., ul Głowackiego 56, 30-085 Kraków. Baza danych sklepu została stworzona wyłącznie w celu realizacji zamówień Klientów, nie jest udostępniana innym podmiotom i jest przetwarzana zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobistych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Każdy Klient ma prawo do weryfikacji i poprawiania swoich danych oraz ich usunięcia.

8. Do każdej przesyłki z artykułami dołączany jest paragon ze specyfikacją produktów (chyba że Klient w czasie składania zamówienia wyrazi wolę otrzymania faktury VAT).

9. Klient może anulować zamówienie, o ile nie zostało jeszcze przekazane do wysyłki. Decyzje o odwołaniu zamówienia można przekazać:

- drogą mailową pod adresem: audiocave@audiocave.pl;

- telefonicznie: (+48) 798 846 655 w godz. 8.00 - 16.00 (w dni robocze);

Zamówienie jest anulowane automatycznie, jeśli w ciągu 14 dni od daty jego złożenia nie odnotowano wpłaty.

10. Ceny wszystkich artykułów w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca obie strony w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

11. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas realizacji zamówienia i czas dostawy przesyłki (czas oczekiwania stanowi ich sumę). Czas wysyłki określony jest orientacyjnie i może się zmienić. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach przesyłek. Dodatkowo przesyłki są realizowane we wtorki oraz w czwartki. Ewentualne braki w zamówieniu należy sygnalizować do 3 dni od otrzymania przesyłki - późniejsze informowanie nie będzie przyjmowane. W przypadku wyboru odbioru w punkcie Sklep Płytowy Mariusz Dańda w Krakowie - czas dostarczenia wynosi trzy dni robocze.

12. Dostępna formy płatności:
- system Dotpay i PayPal - szybkie przelewy internetowe, płatności kartami kredytowymi. Klient zostanie przeniesiony na szyfrowane strony, by dokonać zapłaty.

13. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia. Płyty CD, DVD, płyty winylowe i kasety magnetofonowe muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (folia). Środki pieniężne (towar + koszty wysyłki) zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub innym kanałem płatności, z którego korzystał Klient. Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

14. Wszystkie towary dostępne w sklepie i dostarczane Klientowi objęte są gwarancją producenta i pozbawione wad.

15. REKLAMACJE. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki Klient odkryje w dowolnym z przesłanych artykułów wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres sklepu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy w momencie przesłania wadliwego lub uszkodzonego produktu oraz wypełnienia protokołu szkody firmy dostarczającej przesyłkę [tylko z tym dokumentem możemy reklamować usługę dostarczenia produktu]. Natomiast w wypadku braku możliwości dostarczenia takiego samego egzemplarza (np. wyczerpanie nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacji nie uwzględnia się przy zakupie towarów w promocji z rabatami równymi i większymi niż 50%.

Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka pocztowa ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

16. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Procedury takie umożliwiają rzecznicy konsumenta, organizacje społeczne które w zadaniach statutowych mają ochronę konsumentów, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Więcej informacji pod adresami::

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem ma przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą oferuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów oraz organizacje społeczne chroniące konsumentów ((m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

17. Ewentualne spory pomiędzy klientem a sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. Zm.)

18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług elektronicznych.

20. Korzystanie z platformy sklep.audiocave.pl oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu.